مدیریت پیمان

ساخت یک ساختمان همواره متشکل از تعداد بسیاری از صنعت های خرد مرتبط میباشد که نیازمند نیروی انسانی و دانش لازم، بمنظور همگام سازی و اجرا یک پروژه است. همگی میدانیم که با تغییرات روز به روز روش های اجرایی، اجرای ساختمان از حالت سنتی خارج شده و نیازمند برنامه ریزی و انجام مراحل ساخت بصورت صنعتی و مدرن، با تکیه به دانش مهندسی معماری روز میباشد.

همچنین بهره مندی از تیم طراحی و اجرایی متخصص و مورد اطمینان کمک میکند تا هزینه های اجرایی ساختمان بهینه گردد. ما درگروه معماری زنو با در اختیار داشتن نیروهای کاملا حرفه ای و با سابقه ی اجراهای متعدد، این اطمینان را به شما خواهیم داد که با همراهی هم، اجرای ساختمانی مهندسی شده با استفاده از تمامی روش نوین را برای شما برنامه ریزی خواهیم کرد.

تماس با ما